Het behouden van de oudere werknemer

Met een vergrijzende populatie is het belangrijk dat ook aandacht uitgaat naar medewerkers die al meer dan tien of twintig jaar in uw bedrijf werken. Met de vergrijzing in het achterhoofd zullen mensen langer moeten werken om de kosten voor de maatschappij te kunnen betalen.

 Vaak worden deze werknemers bij ontslag vanwege de leeftijd afgedankt. Dit is onzin en ook onnodig. Als je niet genoeg innovatie mogelijkheden aan je medewerkers aanbiedt dan kan je ook niet verwachten van ze dat ze alles zelf oppakken.

Bedrijven moeten met een strategie gaan werken om oudere werknemers in uw bedrijf te houden. De overheid stelt bonussen beschikbaar voor bedrijven die oudere werknemers aannemen. Dit geldt voor een uitkeringsgerechtigde in dienst die 50 jaar of ouder is of bij een werknemers van 62 jaar of ouder. Hierbij kan men gebruik maken van premiekorting.

Richt de CAO voor oudere werknemers goed in. Hierbij valt te denken aan regelingen waardoor arbeidstijden beter ingericht worden en waarin ook afspraken zijn opgenomen over doorwerken na 65 jaar.

Werknemers van 60 jaar zijn een bron van waarde qua kennis maar kunnen lichamelijk niet op dezelfde wijze worden behandeld als 20-jarigen. Extra verlof en ook ergonomische maatregelen voor de werkruimte worden hierbij belangrijk. Het stimuleren van een gezonde levenswijze leidt ook tot werknemers die actiever, gezonder en langer kunnen doorwerken. Dit kan door een fitness abonnement aan te bieden, gezondere voeding in de kantine aan te bieden en fietsen in plaats van met de auto naar werk stimuleren. 

Een makkelijke manier om je medewerkers constant te laten innoveren is door middel van cursussen en trainingen. Daarnaast moet er ook ruimte zijn waarin medewerkers tijd krijgen om te innoveren en te lezen over de nieuwste ontwikkelingen in jullie vakgebied.

Daarnaast werken jullie waarschijnlijk ook met allemaal verschillende soorten programma’s die jaarlijkse updates krijgen. Geef medewerkers dan ook de ruimte om te leren werken met de nieuwe ontwikkelingen van deze programma’s. Denk hierbij aan een mcsa cursus van ICT trainingen.