Het behouden van de oudere werknemer

Met een vergrijzende populatie is het belangrijk dat ook aandacht uitgaat naar medewerkers die al meer dan tien of twintig jaar in uw bedrijf werken. Met de vergrijzing in het achterhoofd zullen mensen langer moeten werken om de kosten voor de maatschappij te kunnen betalen.

 Vaak worden deze werknemers bij ontslag vanwege de leeftijd afgedankt. Dit is onzin en ook onnodig. Als je niet genoeg innovatie mogelijkheden aan je medewerkers aanbiedt dan kan je ook niet verwachten van ze dat ze alles zelf oppakken.

Bedrijven moeten met een strategie gaan werken om oudere werknemers in uw bedrijf te houden. De overheid stelt bonussen beschikbaar voor bedrijven die oudere werknemers aannemen. Dit geldt voor een uitkeringsgerechtigde in dienst die 50 jaar of ouder is of bij een werknemers van 62 jaar of ouder. Hierbij kan men gebruik maken van premiekorting.

Richt de CAO voor oudere werknemers goed in. Hierbij valt te denken aan regelingen waardoor arbeidstijden beter ingericht worden en waarin ook afspraken zijn opgenomen over doorwerken na 65 jaar.

Werknemers van 60 jaar zijn een bron van waarde qua kennis maar kunnen lichamelijk niet op dezelfde wijze worden behandeld als 20-jarigen. Extra verlof en ook ergonomische maatregelen voor de werkruimte worden hierbij belangrijk. Het stimuleren van een gezonde levenswijze leidt ook tot werknemers die actiever, gezonder en langer kunnen doorwerken. Dit kan door een fitness abonnement aan te bieden, gezondere voeding in de kantine aan te bieden en fietsen in plaats van met de auto naar werk stimuleren. 

Een makkelijke manier om je medewerkers constant te laten innoveren is door middel van cursussen en trainingen. Daarnaast moet er ook ruimte zijn waarin medewerkers tijd krijgen om te innoveren en te lezen over de nieuwste ontwikkelingen in jullie vakgebied.

Daarnaast werken jullie waarschijnlijk ook met allemaal verschillende soorten programma’s die jaarlijkse updates krijgen. Geef medewerkers dan ook de ruimte om te leren werken met de nieuwe ontwikkelingen van deze programma’s. Denk hierbij aan een mcsa cursus van ICT trainingen.

Nederland schreeuwt massaal tegen apparaten in huis

CULEMBORG, 8 januari, 2016 –41% van de Nederlanders praat of schreeuwt wel eens tegen een elektrisch apparaat. Vooral de computer of laptop moet het hierbij ontgelden. Dit blijkt uit onderzoek van Computer Care Center in samenwerking met NovioData.

Computer bron van frustratie
Ondanks de opkomst van slimme apparaten blijkt apparatuur voor veel Nederlanders nog regelmatig een bron van frustratie. Zo schreeuwt 27% van de Nederlanders wel eens tegen de computer of laptop. Ook de telefoon (19%), tv (18%), stofzuiger (12%) en het navigatiesysteem (11%) moeten het ontgelden. Opvallend hierbij is dat vrouwen vaker tegen hun computer of laptop schreeuwen en dat mannen vaker tegen hun telefoon, tv of navigatie uitvallen. Misschien een mooi voornemen voor 2016 om minder vaak tegen elektrische apparaten te schreeuwen?

Agressie tegen apparatuur met fatale gevolgen
Dat we massaal tegen apparatuur schreeuwen en praten is overigens niet nieuw. Het fenomeen waarbij negatieve gevoelens worden gebotvierd op apparaten wordt ook wel computerwoede of Technology Related Anger genoemd en uit zich in allerlei vormen variërend van een fikse scheldpartij tot fysiek geweld. In de VS en Italië zijn er zelfs incidenten bekend waarbij computerproblemen met kogels werden ‘opgelost’. Een mogelijke reden hiervoor is dat elektrische apparaten zo met ons dagelijks leven vergroeid zijn dat we ze als echte mensen zien.

Blog onderzoek
Alle resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op het blog van Computer Care Center. Het onderzoek in de vorm van een online enquête is gehouden onder 1000 respondenten in verschillende leeftijdscategorieën.

Recyclen van schoolcomputers en -laptops

Ook in school wordt er veel gebruik gemaakt van desktop computers en laptops. In een vaste opstelling in het lokaal of draagbaar en te gebruiken wanneer het maar nodig is. Een goede stroomvoorziening en internetbekabeling is dan wel noodzakelijk.

Investeren en vervangen
Desktops en laptops vergen een flinke investering en moeten regelmatig worden vervangen. Een onoplosbaar defect, verouderde software of een te lage werksnelheid voor de doeleinden zijn een aantal belangrijke redenen. Oude computers afvoeren gaat echter niet zo eenvoudig en gewoon in de afvalcontainer gooien is zelfs verboden.

Gevoelige informatie
Ook de computers binnen de school kunnen belangrijke informatie bevatten die niet in handen mag vallen van iemand met slechte bedoelingen. Het verwijderen van de harde schijf voor vernietiging is dan ook noodzakelijk. Dit kan op vier manieren, de software onklaar maken, verbranden, magnetiseren of laten versnipperen in een metaalversnipperaar.

Computers van je school recyclen
Een destop of laptop is opgebouwd uit onderdelen die voor computer recycling in aanmerking komen. Leerlingen vinden het vast wel leuk om een computer uit elkaar te slopen, toch is dit niet aan te raden. De ontvreemding van een harde schijf kan de school in problemen brengen. Ook is het een feit dat computers vreemde en zelfs gevaarlijke stoffen kunnen bevatten.

Computer recycling
Schoolcomputers kun je laten recyclen door een professioneel bedrijf. Een grondige vernietiging van de harde schijf hoort daarbij. Wil je weten wat het kostenplaatje is, dan zul je er een weegschaal bij moeten pakken. Het recyclen van computers gaat namelijk per kilo gewicht. Een aantal offertes aanvragen bij verschillende bedrijven om de prijzen en methodes te vergelijken is aan te raden.

De Steve Jobs scholen, 12 weken verder

steve jobs school

Afgelopen augustus zijn 11 Steve Jobs scholen begonnen in Nederland. Dit is in de plaatsen Amsterdam, Almere, Breda, Emmen, Heenvliet, Maastricht, Monnickendam en Sneek. Deze Steve Jobs scholen is een initiatief van Maurice de Hond volgends het O4NT concept (onderwijs voor de nieuwe tijd).

Leerlingen gemotiveerde

Maurice de Hond stelt dat de leerlngen veel gemotiveerde zijn geworden door deze nieuwe vorm van onderwijs. Hoewel de kinderen in de eerste instantie moesten wennen, zijn ze nu erg rustig en gemotiveerd. Slecht 5% van de kinderen kan de vrijheid die deze scholen bieden niet aan.

Onderwijzers enthousiast

Ook onderwijsers die deze vorm van lesgeven hebben ervaren zijn erg enthousiast. Deze leraren zijn erg blij met hun werk op deze manier en zouden niet graag terug gaan naar de oude methodes.

Bron afbeelding